MaLik - Intellectual ServicesUspješnima je želja za znanjem najveća strast.

Edukacija studenata

Od 2013. godine uspješno vršimo edukaciju studenata i pripremu (instrukcije) za polaganje ispita. Naši studenti ostvaruju značajne uspjehe u svom obrazovanju, a najveće ocjene nam budu redovno pravilo. Časovi se najčešće organizuju u grupama i počinju u prvoj sedmici odgovarajućeg semestra i traju do termina popravnog ispita.


Spisak predmeta:

 • Matematika za ekonomiste
 • Matematika za biznis
 • Statistika
 • Biznis statistika
 • Računovodstvo
 • Mikroekonomija
 • Finansijska i aktuarska matematika
 • Analiza poslovanja
 • Biznis analiza
 • Analiza finansijskih izvještaja
 • Ekonomsko matematički metodi i modeli
 • Operaciona istraživanja
 • Finansijski menadžment
 • Poslovno odlučivanje
 • Operativni menadžment
 • Poslovne finansije


ENGLESKI JEZIK

Kurs engleskog jezika predviđen je za naše predškolce, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, kao i za odrasle koji imaju želju da nauče ili usavrše ovaj najčešće korišćeni jezik u međunarodnim komunikacijama.

Za učenike je gradivo prilagođeno školskom programu.

Ugovor se najčešće potpisuje na školsku godinu (8 mjeseci) čime se ostvaruje i najpovoljnija cijena kursa.
MATEMATIKA

Program matematike je namijenjen predškolcima, učenicima osnovih i srednjih škola kao vid podrške u savladavanju školskog gradiva.

Ugovor se najčešće potpisuje na školsku godinu (8 mjeseci) čime se ostvaruje i najpovoljnija cijena kursa.

GALERIJA